Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası'nın amacı, FFK İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından https://www.ffkmuhendislik.com/ internet sitesinin ("Site") işletilmesi sırasında site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri ("Veri Sahibi") tarafından Şirket ile paylaşılan kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. ("Şirket") veya Veri Sahibi'nin siteyi kullanımı sırasında Şirket tarafından üretilen kişisel veriler.

 

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili olarak, kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanılmasına ilişkin olarak aydınlatıldığını ve kullanılmasına rıza gösterdiğini beyan eder.

 

 Hangi Veriler İşlenmektedir?

Kişisel veri sayılan veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre bu başlık altında sayılmakta ve Şirket tarafından işlenmektedir. Aksi açıkça belirtilmedikçe, "kişisel veri" ifadesi, işbu Gizlilik Politikası kapsamında sunulan hüküm ve koşullar bağlamında aşağıdaki bilgileri içerecektir.

 • - İletişim Formu - Konu/Sebep
 • - İletişim Formu - İletişim Bilgileri
 • - Adınız/Soyadınız
 • - E-Posta Adresi
 • -Telefon
 • - İletişim Formu - Talep Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 3. ve 7. maddeleri kapsamında, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale gelen veriler, anılan Kanun şartları uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası şartlarına bağlı olmaksızın yürütülecektir.

 

Verilere kimler erişebilir?

Şirket, Veri Sahibi'ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, söz konusu hizmetleri temin etmek amacıyla Veri Sahibi'ne işbu Gizlilik Politikası'nda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere iş ortaklarına, hissedarlarına, tedarikçilerine, Şirket yetkililerine aktarabilmektedir.

 

Şirket, işbu Gizlilik Politikası'nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirmek ve Veri Sahibi'nin deneyimini geliştirmek (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Veri Sahibi'nin güvenliğini sağlamak, SMS gönderenler, dış kaynak hizmet sağlayıcıları, yer sağlayıcılar (hosting hizmetleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri ve çağrı merkezleri de dahil olmak üzere üçüncü kişilerle,  hileli ve izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirmeyi araştırmak ve Site hizmetleri ile ilgili hataları gidermek. Yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla Veri Sahibi,

bahsi geçen üçüncü kişilerin, Veri Sahibi'ne ait kişisel verileri dünyanın her yerindeki sunucularda tutabileceğini peşinen kabul eder.

 

Verilere erişim ve düzeltme talepleri hakkında

 Veri Sahibi, şirkete başvurarak aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuata tabi şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuata göre yapılan silme ve yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

RAKAMLARLA FFK İNŞAAT

25

YILLIK TECRÜBE

200

TAMAMLANMIŞ PROJE

35

REFERANS

15

SERTİFİKA VE ÖDÜL
FFK İnşaat
Projelerimiz