İş Sağlığı ve Güvenliği

FFK İnşaat Mühendislik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. etkin ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmak için personel güvenliği ve sağlığının korunmasına öncelik verir. İş kazası durumunda, FFK İnşaat Mühendislik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. tüm soruşturma ve denetimlerin yürürlükteki yasa, kural ve yönetmeliklere uygun olarak en hızlı şekilde yapılmasını sağlar.

 

İnsana ve insan hayatına en üst düzeyde saygı gösterme ilkesi üzerine faaliyetlerini sürdüren FFK İnşaat Mühendislik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. tüm çalışanların, taşeronların ve iş ortaklarının iş sağlığı ve güvenliğine özel önem vermesini sağlar.

 

FFK İnşaat Mühendislik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. etkin ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmak için çalışan güvenliğini ve sağlığını korumaya öncelik verir. Bu bilinçle çalışmalarını uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi standardı olan OHSAS 18001'e uygun olarak yürütmektedir. Bu doğrultuda, tüm FFK İnşaat Mühendislik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. İş sağlığı ve güvenliği yasalarına tam uyumlu fiziksel çalışma ortamları sağlamak ve yürürlükteki tüm kural ve düzenlemelere uymak.

 

Tüm personelin hem kendi sağlık hem de başkalarının sağlık ve güvenliği için sorumluluk almasını sağlamak amacıyla, tüm şirket çalışanları ve taşeron firmalara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilir. İş güvenliği ile ilgili bu kapsamlı eğitim ile personel, daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunur. İş kazası durumunda, FFK İnşaat Mühendislik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. tüm soruşturma ve denetimlerin yürürlükteki kanun, kural ve yönetmeliklere uygun olarak en hızlı şekilde yapılmasını sağlar.

 

Şirket, kazaların nedenlerine ilişkin detaylı analizler sonucunda risk yönetim sistemlerini iyileştirmekte ve gerekli görüldüğünde prosedürleri yenilemekte, taşeron değiştirmekte, malzeme kullanımını değiştirmekte ve tüm iş süreçlerini elden geçirmektedir.

 

Çevre, Sosyal, Sağlık ve Güvenlik Şartı (ESHS) 

Bu sözleşmeyi imzalayarak, FFK İnşaat Mühendislik San. Ve Tic. Ltd. Şti. faaliyetleri ve alt yüklenicilerinin faaliyetleri aracılığıyla, emniyet, güvenlik, sağlık, çevre, kalite ve sosyal sorumluluk açısından aşağıdaki evrensel değerleri ve ilkeleri benimsemeyi ve teşvik etmeyi günlük olarak taahhüt eder.

 

9 ESHS taahhüdümüz:

  1. ESHS ilkelerini şirket stratejisine yerleştirmek ve işimizi emniyet, güvenlik, sağlık, çevreye saygı, müşteri memnuniyetini sistematik olarak dikkate alacak şekilde yürütmek, ayrıca tüm paydaşlarımızı dinlemek ve onlarla diyalog kurmak.
  2. Yaklaşımımızı, çalışanlarımızın yararına iç iletişim ve ortaklarımızın, müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin ve diğer paydaşlarımızın yararına dış iletişim yoluyla desteklemek.
  3. Çalışanlarımızı ESHS'nin değerleri ve ilkeleri konusunda bilinçlendirmek ve eğitmek ve kaza önleme, kendileri ve iş arkadaşları için güvenlik, sağlığın korunması, çevreye saygı ve üretilen ürünler ve sağlanan hizmetler için kalite gereklilikleri konusundaki rollerinin ve kişisel sorumluluklarının farkına varmalarını sağlamak.
  4. İç ve dış ortaklarımızla diyaloğu ve en iyi uygulamaların paylaşımını teşvik etmek, geri bildirimlerden öğrenmek, çalışanlarımızı sürekli eğitmek ve profesyonelliğimizi artırmak için becerilerimizi geliştirmek. İşe alımlarda çeşitliliği ve tüm çalışanlarımıza eşit muamele edilmesini sağlamak.
  5. Değerlerimizi ve ilkelerimizi paylaşan ve kuruluşlarında bizimkine benzer bir ESHS politikasına sahip dış paydaşları tercih etmek.
  6. ESHS yaklaşımı sergileyen tedarikçileri seçerek sorumlu bir satın alma politikası yürütmek.
  7. Fosil yakıt, su ve yüksek etkili bileşenlerin tüketimini kontrol ederek faaliyetlerimizin çevresel ayak izini sınırlamak, sera gazı emisyonlarını sınırlamak için çalışanlarımızın seyahatlerini organize etmek, yaşam döngüleri boyunca çevresel ayak izlerini değerlendirerek ürün ve hizmetler geliştirmek, geri dönüşüm ve nihai atık üretimi açısından düşünmek.
  8. ESHS'nin değer ve ilkelerine bağlılık açısından üstlenilen eylemlerin etkinliğini göstergeler yardımıyla periyodik olarak en az yılda bir kez değerlendirmek, hedefler belirlemek ve bunların iyileştirilmesi için eylem planları hazırlamak.
  9. Sosyal katılımımız, faaliyetlerimiz ve paydaşlar ve üçüncü taraflarla sürekli diyaloğumuz aracılığıyla toplumların insani, ekonomik ve sosyal açıdan sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak.

RAKAMLARLA FFK İNŞAAT

25

YILLIK TECRÜBE

200

TAMAMLANMIŞ PROJE

35

REFERANS

15

SERTİFİKA VE ÖDÜL
FFK İnşaat
Projelerimiz